Huis verkopen in verhuurde staat en waarde berekenen (2024)

Staat u op het punt uw huis te verkopen terwijl het verhuurd is? Bij het verkopen van een verhuurde woning komt van alles kijken. Het berekenen van de waarde van uw woning en de rechten van de huurder zijn de meest populaire thema’s. Hier verkennen we de verschillende facetten. Zo neemt u de juiste beslissingen bij dit proces en weet u precies waar op te letten.
We bespreken de volgende thema’s:
 • Hoe berekent u de waarde van een huis in verhuurde staat?
 • Wat zijn de rechten van de huurder bij de verkoop van een woning?
 • Hoe verkoopt u een huis aan uw kind in verhuurde staat?
 • Wat gebeurt er met het huis na het overlijden van de eigenaar?
 • Hoe verloopt de overdracht van een verhuurde woning?
 • Kunt u uw huis verkopen met de huurders er nog in?
 • Wat als de huurder de woning niet wil verlaten?

Hoe berekent u de waarde van een huis in verhuurde staat?

De waarde van verhuurd vastgoed is voornamelijk afhankelijk van de huidige huurstroom. De waarde van een woning laat zich op verschillende manieren berekenen. Neem daarbij de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de leegwaarderatio als uitgangspunt voor de fiscale waarde. Voor de marktwaarde van een woning is de huurstroom het uitgangspunt. Hieronder zullen we beide termen verder uitleggen. 

Hoe berekent u de fiscale waarde?

De Belastingdienst geeft u het recht op een verlaging van de WOZ-waarde als een woning in verhuurde staat is. Hierdoor betaalt u er minder belasting over. Dit recht heeft u als er huurbescherming op de woning rust.

 1. Begin met de WOZ-waarde van uw woning. Met het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van de woning van uzelf of andere woningen raadplegen. De WOZ-waarde van 2023 is gebaseerd op wat de woning waard was op 1 januari 2022. Laten we uitgaan van €450.000.
 2. Nu gebruikt u de maandelijkse verhuurprijs van uw woning om mee door te rekenen en doet u dit x 12 maanden. De servicekosten neemt u hier niet in mee. Het gaat om de kale huur. Bij een bedrag van €1.400 per maand komt u op €16.800 per jaar.
 3. Dit geeft de volgende berekening €16.000 / €450.000 = 3.7% en voor 2023 een leegwaarderatio van 90%.

Deze webpagina op Belastingdienst.nl laat zien onder welk percentage uw woning valt. Pas bij een percentage onder de 5% ziet u dat de fiscale waarde van uw woning (vanuit de Belastingdienst gezien) in 2023 lager zal zijn dan de WOZ-waarde. Daarboven blijft de waarde 100%. Ook als uw woning verhuurd is.

Hoe berekent u de marktwaarde?

De waarde die een koper voor uw verhuurde woning bereid is te betalen heet de marktwaarde. Deze is meestal lager dan de WOZ-waarde en wijkt af van de fiscale waarde die is berekend met de leegwaarderatio.

Gaat de marktwaarde veel afwijken van de fiscale waarde van een woning? Dan is het volgens een arrest uit 2015 mogelijk om de fiscale waarde aan te passen. Dit arrest zei:

‘Komt vast te staan dat de waardering van verhuurde woningen voor 10% of meer, hoger is dan de werkelijke waarde daarvan, dan moet volgens de hoofdregels van box 3 uitgegaan worden van de werkelijke waarde van de verhuurde woning.’

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren een aantal regels veranderd rondom de verhuur van woningen en zitten er nog veel meer veranderingen aan te komen. Uiteraard heeft dit allemaal invloed op de marktwaarde van woningen in verhuurde staat.

De marktwaarde is het meest afhankelijk van de huidige huurstroom. We spreken dan ook in vastgoedtermen van een waarde in verhuurde staat. Daarnaast is er een leegwaarde voor een pand. Dit is de waarde die het pand heeft als deze leeg zou staan. Een goede huurstroom zou kunnen betekenen dat het pand meer waarde heeft met huurders dan zonder huurders. Echter zien we in de praktijk dat dit alleen zo is bij bijvoorbeeld vergunde kamerverhuurpanden. Meestal zal een pand minder waarde hebben met huurders erin. Vooral als de huren laag zijn of als deze in de sociale sector vallen. Ruw geschat zal een pand tussen de elf en zestien keer de jaarhuur opbrengen. Eventuele kosten voor VVE of gas, water en licht worden hier niet in meegerekend en zullen van de huurprijs af moeten worden getrokken. 

Schakel een taxateur in voor een waardebepaling of neem contact op met WoningenVerkopen en ontvang een bod om uw woning in verhuurde staat direct te verkopen.

Wilt u weten wat u krijgt voor uw woning?

Voer uw postcode in en ontvang een gratis indicatie!

Wat zijn de rechten van de huurder bij de verkoop van een woning?

Huurders beschikken over rechten om hun woonzekerheid te beschermen. Dit zijn de belangrijkste rechten van huurders:

 • Een van de principes in het Nederlandse huurrecht is dat de huur voor de koop gaat. Dit betekent dat wanneer u een verhuurde woning verkoopt, het huurcontract gewoon doorloopt onder een nieuwe eigenaar. De huurder blijft in dezelfde woning onder dezelfde voorwaarden als voorheen.
 • Het is voor een verhuurder niet zomaar mogelijk om op te zeggen. Slechts bij een aantal wettelijke gronden zoals wanbetaling of dringend eigen gebruik. Een andere reden kan zijn dat er een tijdelijk contract is dat afloopt.
 • Een huurder heeft het recht geïnformeerd te zijn rondom verkoopplannen van een woning en over wat dit voor hem of haar zal betekenen.
 • Een nieuwe eigenaar kan de huur niet zomaar verhogen na de verkoop. Er zijn wettelijke regels die bepalen hoe en wanneer de huur te verhogen is.

Naast rechten zijn er ook plichten voor huurders. Deze webpagina op Rijksoverheid.nl geeft inzicht in de rechten en plichten die een huurder heeft. Deze wet- en regelgeving loopt bij de verkoop van een woning gewoon door. Wat dat betreft verandert er dus eigenlijk niets voor de huurder.

Kunt u uw huis verkopen met de huurders er nog in?

Ja, u kunt uw huis verkopen met de huurders er nog in. Echter, er zijn enkele belangrijke punten om rekening mee te houden. Communiceer richting de huurder dat u uw woning te koop zet en geef (potentiële) kopers toegang tot het huurcontract om de voorwaarden te bestuderen. Het huurcontract blijft na de verkoop van kracht door huurbescherming.

Wat als de huurder de woning niet wil verlaten?

Als er een geldige reden is om de huurovereenkomst te beëindigen (bijvoorbeeld wanbetaling of schending van contractvoorwaarden), dan kunt u de huur formeel opzeggen. De opzeggingsprocedures variëren per rechtsgebied en type huurcontract. Het is sterk aan te raden om juridisch advies in te winnen als u overweegt een huurder uit te zetten. Huurwetgeving beschermt de rechten van huurders en een onrechtmatige uitzetting leidt tot juridische sancties.

De verhuurder mag volgens de wet vijf redenen aanvoeren om de huur van een woning op te zeggen. Deze webpagina van Volkshuisvesting Nederland geeft hier meer informatie over.

Hoe verkoopt u een huis aan uw kind in verhuurde staat?

Een verhuurde woning verkopen aan uw kind is in principe niet anders dan bij een andere koper. Bepaal de marktwaarde met een gevalideerd taxatierapport voor de notaris en zorg dat er rekening is gehouden met de verhuurde status. Als uw kind een financiering nodig heeft moet dit vooraf geregeld zijn. Houd er rekening mee dat het huidige huurcontract van kracht blijft na de verkoop. Ook is het van belang om een koopakte op te stellen en de eigendomsoverdracht bij de notaris te regelen. Sta stil bij fiscale zaken zoals overdrachtsbelasting en kijk met name ook naar de schenkingsregels van onze Belastingdienst. De fiscus is namelijk alert wanneer ouders een woning aan hun kind overdragen. Het is niet uitgesloten dat de Belastingdienst na een overdracht controleert of er voldoende schenkbelasting betaald is.

Hoe verloopt de overdracht van een verhuurde woning?

Bij de overdracht van een verhuurde woning blijft het bestaande huurcontract doorgaans ongewijzigd in de koopovereenkomst en zijn alle details van de verkoop, inclusief verhuurstatus vastgelegd. De eigendomsoverdracht gebeurt bij de notaris met een akte van levering.

VERKOOP RAZENDSNEL UW WONING

Verkoop uw huis snel aan WoningenVerkopen. De betrouwbaarste partij die u zich kan wensen.

Vul het contactformulier in en ontvang een gratis taxatie en bod. Wat uw verkoopreden ook is, in 7 dagen kan alles geregeld zijn!

Ontvang een vrijblijvend bod voor uw woning!

VERKOOP RAZENDSNEL UW WONING

Verkoop uw huis snel aan WoningenVerkopen. De betrouwbaarste partij die u zich kan wensen.

Vul het contactformulier in en ontvang een gratis taxatie en bod. Wat uw verkoopreden ook is, in 7 dagen kan alles geregeld zijn!

Lees onze reviews!

Ontvang een vrijblijvend bod voor uw woning!